הרחבת מושב מאור. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)