ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2010001 מתאריך 27-01-2010