ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2004019 מתאריך 04-07-2004