ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2009008 מתאריך 15-02-2009