ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2010005 מתאריך 02-06-2010