ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2003009 מתאריך 13-03-2003