ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית מס' 2003015 מתאריך 20-01-2004