ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - צוות מקצועי מלווה לתכנית מערכת הסעת המונים מס' 11 מתאריך 15-08-2005