ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית מס' 2004015 מתאריך 21-12-2004