ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2007004 מתאריך 20-05-2007