ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית מס' 2005003 מתאריך 06-02-2005