ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית מס' 2005005 מתאריך 22-03-2005