ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה מס' 2010001 מתאריך 07-01-2010