ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2008021 מתאריך 30-12-2008