ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית מס' 2005015 מתאריך 02-08-2005