ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה מס' 2011000 מתאריך 06-01-2011