מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף מס' 25 מתאריך 31-01-2007