ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית מס' 2005007 מתאריך 05-04-2005