ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2010007 מתאריך 13-04-2010