ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 83 מתאריך 21-02-2011