ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית מס' 2005023 מתאריך 20-12-2005