מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 311 מתאריך 27-02-2006