ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית מס' 2009012 מתאריך 27-07-2009