מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן 4 הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)