מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן 4 תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)