גן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)