"בית ארן"

תוכנית 18/ 02/ 102/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "בית ארן"
מספר: 18/ 02/ 102/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מגורים ובנייני ציבור בשכונה קיימת, מתחם בית-ארן באמצעות:

א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. הקמת אזור מגורים ב' מיוחד (מג. מס. 300) לבניה רוויה.
ג. שינוי מיקומם של השטחים לבנייני ציבור (מגרשים מס' א/191, ב/192, א/193, א/194 ו- א/195).
ד. הקמת 4 מגרשים - אזור מגורים א' (4 יח"ד) חד-משפחתיים מגרשים א/187, ב/187, א/188, ב/188.
ה. שינוי יעוד מדרך מוצעת ושביל הולכי רגל לדרך משולבת (דרכים מס' 1 ו- 2).
ו. הקמת שטח ציבורי פתוח (מגרש א/206) לצורך גן משחקים שכונתי.
ז. קביעת זכויות הבניה המירביות ומגבלות הבניה במגרשים.
ח. קביעת קווי הבניין במגרשים.
ט. קביעת תכליות ושימושים.
י. קביעת ההנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
יא. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
מקום: מתחם בית ארן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2469חלק35, 81-84, 89, 93-9480, 86, 88, 90-91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 03/ 122/ 9שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מגורים מיוחדשינוי
תוכנית18/ מק/ 2004תוכנית 18/ מק/ 2004שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 631. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות18/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 451. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
קבלת תכנית30/11/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2003