"בית יונה" - שכונה ו' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 119/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "בית יונה" - שכונה ו' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 119/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינויים בשטח לבנייני ציבור על ידי:
1. הגדלת מספר הקומות המרבי מ- 4 קומות ל- 6 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת וכן 2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
2. הגדלת קיבולת הבניה המרבית מ- 160% בניה ל- 150% בניה לשטחים עיקריים ו- 50% בניה לשטחי שרות.
3. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
4. הסדרת רוחב דרכים מספר 2202- יעקב דורי, ג6- מרדכי מקלף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ו'- בין רחובות יעקב דורי, יהודה הלוי ומרדכי מקלף
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38061חלק11
38062חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 119/ 5שכונה ו'- מוסדות ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 873. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3971. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית07/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401315/11/2004