"בית נפרו" - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 103/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "בית נפרו" - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 103/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת זכויות הבניה במגרש 26.
ב. שינוי מגבלות בניה, הוראות בניה ובינוי במגרש 26.
ג. מתן אפשרות לחיבור חניון תת קרקעי במגרש 26 עם חניון תת קרקעי במגרש 15.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי זכויות בניה לשטח עיקרי מ- 150% ל- 350% לשטח שירות מ- 40%
ל- 415% מחולקים ל- 95% מעל הכניסה הקובעת ו -320% מתחת לכניסה הקובעת.
2. שינוי במס' קומות מ- 5 קומות ל- 6 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ו- 4 קומות מתחת למפלס הכניסה.
3. שינוי בקווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רחבת נהריים
קואורדינטה X 180,750
קואורדינטה Y 572,650

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק7-8, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 103/ 29מרכז אזרחי מגרש מס' 7שינוי
תוכנית5/ 03/ 103/ 44/ אהגדלת אזור מסחרי - בית אביסרורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2763. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1096. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/11/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
קבלת תכנית07/02/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה