"בריכות שחיה"

תוכנית נס/ 1/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "בריכות שחיה"
מספר: נס/ 1/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה.
ב. מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה הנאותים.
ג. קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות.

עיקרי הוראות התכנית:

א. קביעת הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה (מיקום, גודל,נפח, קוי בניין).
ב. מתן הוראות אקוסטיות ופיתוח.
ג. הוראות תכנוניות למבני עזר לבריכות שחיה.
ד. הוראות בטיחות.
ה. תנאי תברואה.
ו. קביעת תנאים להקמת בריכת שחיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
"בריכות שחיה"

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3065. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2009
קבלת תכנית24/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים114509/05/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200901118/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה