"ברכת הארץ" תוספת שטחי שרות למבנה מסחרי

תוכנית אל/ 195/ 4/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "ברכת הארץ" תוספת שטחי שרות למבנה מסחרי
מספר: אל/ 195/ 4/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי שירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע B

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5755חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ גרובע Bשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 77. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה02/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות20/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3936. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/12/2002
קבלת תכנית28/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200501420/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200300311/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית