"גני עומר"

תוכנית 14/ 03/ 102/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "גני עומר"
מספר: 14/ 03/ 102/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה, בהתאם לתקנות החדשות
(חישובי שטחים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
"גני עומר"
רח' האטד - רח' הכרם - רח' ארז
גוש: 38573 חלקה 1
מגרש 6 (חלקות ארעיות)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38573חלק1, 6, 11-84, 86-114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2000. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2576. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1994
קבלת תכנית11/04/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700115/01/2007