"חנה וסע" - בגבעת התחמושת

תוכנית 5705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "חנה וסע" - בגבעת התחמושת
מספר: 5705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגבעת התחמושת

תיאור המיקום:
מזרחית לאתר הנצחה ממלכתי גבעת התחמושת, דרומית לשד' אשכול, מערבית לדרך חיים בר לב (לדרך מס' 1) וצפונית לרחוב שרגאי �דרך הכניסה לגבעת התחמושת).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30097חלק4
30247חלק95-6, 10, 12-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2001
קבלת תכנית17/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002