"יער בראשית" גני יהושע

בקשה ועדה מקומית 3520/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: "יער בראשית" גני יהושע
מספר: 3520/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט מגרש למחנה "יער בראשית" קיים בפארק הירקון גני-יהושע גוש 6644 חלקה 23 חלק, 24, 25, 43 תל אביב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6644חלק24-25, 4323
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3513/07/2003