"ישיבת הנגב" - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "ישיבת הנגב" - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח להקמת קרית חינוכית ישיבת הנגב נתיבות
וקביעת בינוי קרית הישיבה בהתאם לןתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1969תאריך פרסום: 06/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1503. עמוד: 790. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1969תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1968תאריך פרסום: 31/10/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1482. עמוד: 135. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1968תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1968.
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1968
קבלת תכנית23/01/1968