"כפר השמש" - אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "כפר השמש" - אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת שטח מגרש ""1 באיזור מגורים.
ב. קביעת זכויות הבניה ומגבלות הבניה במגרש.
ג. קביעת גובה עליון למבנים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מגרש 1 - "כפר השמש"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/05/1995תאריך פרסום: 11/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4303. עמוד: 3133. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית19/10/1994