"לב גנים" בניית אגף נוסף בפרוייקט.

תוכנית נת/ 401/ 16/ ב/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "לב גנים" בניית אגף נוסף בפרוייקט.
מספר: נת/ 401/ 16/ ב/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית אגף נוסף בפרוייקט "לב גנים"

עיקרי הוראות התכנית:
א. הגדלת שטח עיקרי מ- 5262 מ"ר ל- 8020 מ"ר.
ב. תוספת יח"ד מ- 80 ל-120 .
ג. ביטול שטח פרטי פתוח.
ד. קביעת הוראות בניה
ה. תוספת תכלית לבית אבות.
ו. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהמנדלי מוכר ספרים

תיאור המיקום:
שכונה: קריית-נורדאו
קואורדינטה X - 186602
קואורדינטה Y - 687978

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7929חלק3940
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 401/ 16קרית נורדאו - מתחם 6שינוי
תוכניתנת/ 401/ 16/ בקרית נורדאושינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1848. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3909. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2007
קבלת תכנית14/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה