"לב העיר מזרח"

תוכנית נס/ 126/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "לב העיר מזרח"
מספר: נס/ 126/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה א' והשטח הגובל בו מדרום, התחום בין רח' ויצמן במערב, כביש מאסף מזרחי (4303) ורח' הרים במזרח.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות16/12/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 823. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית25/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200704016/12/2007