"לב העיר מערב"

תוכנית נס/ 126/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "לב העיר מערב"
מספר: נס/ 126/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח של מרכז העיר החדש סביב המרכז ההיסטורי של נחלת ראובן ממערב לרחוב ויצמן

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד וקביעת הוראות לבניה ופיתוח סביבתי בהתאם למפורט להלן: שטח ציבורי פתוח הכולל את שימור נחלת ראובן והשטח הפתוח סביבו , מבני ציבור, מסחר, משרדים, מגורים, מלונאות ומרכז תחבורה.
2. קביעת דרכים ומגרשי חניה, שטחים ציבוריים פתוחים.
3. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרים.
4. קביעת המתחם לאיחוד וחלוקה בעתיד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
מצפון דרך רבין, ממערב רח' תרמ"ג, מדרום כביש רוחב מרכזי(4303) ממזרח רח' ויצמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3842חלק32-3320-22, 25-31, 42, 64-65
3849חלק5-67
3850חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3524. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/12/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 823. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית25/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200704016/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה