"מגורים ברח' רמז"

תוכנית תא/ 2532/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "מגורים ברח' רמז"
מספר: תא/ 2532/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לחזק את אופי המגורים באזור, להשלים את רצף הבניה ברחוב רמז ולפתח שטח פתוח לרווחת התושבים בסביבה הקרובה, כל זאת ע"י:
1. קביעת "מגרש מיוחד": למשרדים, מסחר, מגורים ולחניון תת-קרקעי.
2. קביעת זכויות בניה ובנוי כולל הקמת מבנה שגובהו לא יעלה על 31 קומות מעל עמודים ובו לא יותר מ-120 יח"ד ולא יותר מ-7 קומות לחניון תת-קרקעי כל זאת
בנוסף למבנה המשרדים הקיים בתחום התכנית.
3. קביעת "מגרש שטח פרטי פתוח" בו תפותח כיכר פתוחה בין המבנה החדש למבני המגורים השכנים ומתן זיקת הנאה לציבור בשטח זה.
ב. שינוי בהתאם לכך של הוראות תכנית מפורטת מס' 709 על שינוייה, אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה ב-י.פ. מס' 701 מתאריך 11.1.62.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורמז דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק1263
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 709תכנית מס' 709שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3094. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/04/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות15/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1999תאריך פרסום: 13/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4752. עמוד: 3230. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/03/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/03/1998
קבלת תכנית16/09/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67615/07/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76224/06/2002