"מילואות דרום" - שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב בתעשיה, מלאכה, תעסוקה

תוכנית ג/ 10811

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מילואות דרום" - שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב בתעשיה, מלאכה, תעסוקה
מספר: ג/ 10811
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב בתעשיה
מלאכה, תעסוקה ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
מילואות דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10416חלק4
18756חלק3, 9, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1356אזור תעשיה מזרח נעמןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2001
קבלת תכנית29/07/1998