"מכון שאיבה" - גני-אביב

תוכנית גז/ 8/ 7/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מכון שאיבה" - גני-אביב
מספר: גז/ 8/ 7/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע משטח בעל יעוד חקלאי, לשטח
בעל יעוד למגרש למיתקן הנדסי.
ב. הקלה בקו בנין מהרכבת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
גני-אביב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3969חלק37-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1997.
פרסום לאישור ברשומות06/02/1997תאריך פרסום: 06/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4487. עמוד: 1884. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 06/10/1996.
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4536. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1995
קבלת תכנית14/09/1995