"מרכז מודיעים

תוכנית גז/ 69/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "מרכז מודיעים
מספר: גז/ 69/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מרכז אזורי מועצה אזורית מודיעים. ב. ביטול תכניות קודות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
תחום המועצה האזורית מודיעים (שוהם).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק88
4127חלק37-41, 45, 47, 62
4128חלק39-40, 47-49, 51-67, 73-74, 77-115, 125-131
4130חלק1
4131חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1982תאריך פרסום: 21/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2858. שנה עברית: התשמג .