"משולש נים" גוש 3633

תוכנית רצ/ 1/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "משולש נים" גוש 3633
מספר: רצ/ 1/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת כ- 2000 יחידות דיור.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
א. קביעת קווי בניין
ב. קביעת גובה הבניינים
ג. הנחיות בינוי.
ד. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח- תשתיות, חניה, וכד'.
5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא מסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
מדרום לשד' נים ולשיכון המזרח, נושק לגבול מוניציפלי של באר יעקב נס ציונה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3633חלק1-11, 16-19, 24, 26-50, 77-79, 81-82, 84-8713-15, 72
4247חלק23, 535-536
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 85שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך אזורית 4313.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 גשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21פירוט
תוכניתתממ/ 3/ 6/ אתכנית מתאר למחוז המרכז-שינוי מס' 6/א'-תוואי משותף לדרך פרברית מהירה מס' 431אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2009
קבלת תכנית30/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000415/02/2010