"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.

תוכנית נס/ 126/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
מספר: נס/ 126/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יצירת אזור תעסוקה ומסחר.
- התאמת תוואי ומימדי הדרכים לצרכי התנועה.
- קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה והוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש
- קביעת זכויות בניה, הוראות בינוי ותנאים להיתר בניה(וכ"ד)
- שינוי תכניות נס/ 1/ 1, נס/ 2/ 1, נס/ 2/ 1/ ב, נס/ מק/ 6/ 1 על תיקוניהן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונהבן גוריון, ויצמן

תיאור המיקום:
רח' ויצמן פינת רח' בן-גוריון בחלק הדרום מזרחי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3850חלק52, 9949-50, 83-84, 87-88, 90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ מק/ 1/ 6כל תחום מרחב תכנון נס ציונהשינוי
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/10/2004
קבלת תכנית31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800604/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200502007/11/2005