"מתחם משטרת ר"ג"

תוכנית רג/ 1113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מתחם משטרת ר"ג"
מספר: רג/ 1113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות ותנאים שיתרמו לבניה באזור ולפיתוחו תוך שימור מבנה המשטרה ההיסטורי, כל זאת ע"י:
א. שינוי יעוד הקרקע משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד, לאזור לבניני ציבור מיוחד (כולל חניון), ולשטח פרטי פתוח (הכולל ככר וחניון).
ב. קביעת התכליות המותרות.
ג. קביעת זכוית בניה של 132 עד 200 יחידות דיור בשטח עיקרי של 16400 מ"ר (בכלל אלו עד 400 מ"ר למסחר) בבנין חדש ליד רחוב יוסף הגלילי וככר בנויה מעל חניון בפינת רח' ז'בוטינסקי ורחוב יוסף הגלילי. הבנין החדש כולל קומה ראשונה כפולה שתשמש קומת כניסה ו-32 קומות למגורים, מעל קומת מסחר ומעל 4 ו- 5 מרתפים. בראש המבנה קומת שירות. סה"כ השטחים למטרות שירות שבבנין: עד 6000 מ"ר בקומות העליונות ועד 10800 מ"ר בקומות המרתף. שטח מרתפי החניה שמתחת לככר: עד 5520 מ"ר נוספים.
ד. קביעת חובת שימור, שיחזור ושיפוץ מבנה המשטרה הקיים כולל הוספת שטחים. עקר הוספת השטחים הינה באגף הדרומי (האחורי) של המבנה הקיים, עד לגובה של כ- 16 מ' מעל רח' קריניצי. שטחי המבנה לאחר התוספת הינם: עד 6000 מ"ר שטחים עקריים (מהם עד 5000 מ"ר מעל לקרקע), ועוד 2500 מ"ר לשטחי שירות בקומות העליונות ו- 13000 מ"ר לשטחי שירות במרתפים.
ה. קביעת כניסות ויציאות לחניונים ופיתוח ככרות להולכי רגל.
ו. שמירת אפשרות למיקום תחנת אמצעי הסעת המונים ברח' ז'בוטינסקי.
ז. ביטול הנגישות הישירה לרכב מרח' ז'בוטינסקי אל מגרש המשטרה.
ח. קביעת הנחיות עקרוניות לאופן הבינוי של המתחם.
2. לקבוע איחוד בהסכמת בעלים של החלקות הכלולות בתכנית וחלוקתן לשלשה מגרשי בניה חדשים.
3. לשנות בהתאם לכך את תכנית המתאר רג / 340 שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מס' 2591 ב- 27.12.97 על תיקוניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6125חלק13-14, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3899. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות15/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5958. עמוד: 1541. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/09/1999
קבלת תכנית23/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85815/11/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84017/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82728/01/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82315/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82101/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות79523/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78013/01/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76522/07/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76117/06/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות75225/03/2002