"נון" תעשיה שימורים בע"מ

תוכנית חכ/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "נון" תעשיה שימורים בע"מ
מספר: חכ/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להמיר שטח חקלאי, לשטח מיועד לתעשייה לשם הקמת
מפעל שמורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנוה ים

תיאור המיקום:
ישוב: נוה ים
"נון" תעשית שימורים בע"מ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10543חלק1
10546חלק277-10, 14, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3326. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1979תאריך פרסום: 07/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2541. עמוד: 1592. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1978
קבלת תכנית23/05/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800712/03/2008