"נופי הגליל", מצפה חרשים

תוכנית ג/ 11234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "נופי הגליל", מצפה חרשים
מספר: ג/ 11234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנית מפורטת בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-
1965 , לרבות התיקונים שהוכנסו בה.
- שינוי יעד משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, ודרכים
- קביעת אזורים למגורים , שצ"פ דרכים
- קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחרשים

תיאור המיקום:
ישוב: חרשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19223חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
קבלת תכנית30/03/1999