"קידוח קדמת צבי"

תוכנית ג/ 18781

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "קידוח קדמת צבי"
מספר: ג/ 18781
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקנים הנדסיים- קידוח מים של "מקורות"- וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על מנת לאפשר גישה למתקן

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחים ליעודים השונים
ב. הקצאת שטחים למתקנים הנדסיים
ג. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על מנת לאפשר גישה למתקן
ד. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקדמת צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2010
קבלת תכנית03/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010