"קייצי" - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור ג' עם חזית מסחרית, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 9422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "קייצי" - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור ג' עם חזית מסחרית, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 9422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית ג / 302 המופקדת, מאזור מגורים ג' לאזור
מגורים ג' עם חזית מסחרית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
ישוב: עפולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16663חלק98
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2004
קבלת תכנית16/07/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004